+38 (0532) 629-990, +38 (0532) 629- 991

Забезпечення права на справедливий і публічний судовий розгляд - гарантія демократичних основ держави

Концепція правової держави має довгу і повчальну історію. Ще в давні часи почався пошук справедливості, принципів, форм і конструкцій взаємозв'язку, взаємодії та взаємодоповнення влади і права. Погляди на державу і право, на їх місце і роль у суспільстві поступово викристалізували ідею розумності й справедливості такої форми політичної влади, за якої життя людей регулюється правом, яке за підтримки державної влади стає самостійною владною силою. Держава, державні структури та посадові особи за допомогою права упорядковуються процедурно.

Ідеї панування права в суспільстві, поєднання держави, її органів і посадових осіб правом, виникли за античних часів, розвивались і доповнювались вченнями про демократію, республіканську форму правління, конституціоналізм, права і свободи людини, народний суверенітет, панування права і закону та рівноправність усіх перед ними, поділ влади і незалежність суду. В результаті об'єднання цих ідей у певну конструкцію було сформульовано теорію правової держави.

«Берешь чужие - отдаешь свои», или особенности кредитного настоящего

В цей кризовий час, незважаючи на вражаюче великі відсотки, комісії, страхування та інші додаткові платежі, фізичні та юридичні особи все частіше звертаються до банківських установ для отримання кредитів. А тому вказаний у заголовку вислів набуває більшої популярності серед споживачів кредитних продуктів, адже віддаєш не тільки свої, але й у сумі, що в 3-5 разів перевищує отриману від банку.

Тому, важливим аспектом у вирішенні одвічного питання «бути чи не бути?», тобто брати кредит чи ні, є знання певних правил, які у подальшому можуть сприяти у вирішенні спору з фінансовою установою, уникнення такого спору та можливо, навіть отримання позитивних емоцій від співпраці з кредитодавцями.

Такі правила, що ґрунтуються на правових нормах, покликані захистити права споживачів від безпідставних переплат, захисту своїх особистих майнових та немайнових прав, та можливості відшкодування збитків, у разі їх завдання.

Отже, основними аспектами проведення успішного кредитування є:1) проведення попередньої консультації; 2)постійний контроль за погашенням кредиту; 3) обрання правильної техніки захисту у випадку допущення прострочення.

Звернення до Європейського суду з прав людини

З перших днів ратифікації Україною Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод до Європейського суду з прав людини із України пішов величезний потік заяв з надією на швидке і справедливе рішення. В деяких випадках до написання заяв виявилися залученими юристи чи адвокати. Часто заяви складали самі заявники, які не мали взагалі уявлення про право. Результат для більшості заявників виявився несподіваним: значну кількість заяв було відхилено з технічних причин (неповнота інформації, відмова надати документи, відсутність відомостей про законодавство, яке було застосоване і т.п.) або було визнано Комісією, а пізніше Судом неприйнятними. Україна не виявилася оригінальною і пішла тим же шляхом, який пройшли всі європейські держави в їхньому спілкуванні з Судом. Досить згадати, що в 1960 році, коли Європейський суд з прав людини тільки починав роботу, з перших 713 заяв було відхилено 710. І в наступні роки відсоток відхилених заяв залишається досить високим.