Ведення господарських, цивільних, адміністративних, кримінальних справ в судах

Фахівці юридичної компанії «Лукомська та Партнери» надають послуги з супроводу справ у судах. До числа висококваліфікованих послуг входить захист і представлення інтересів клієнта під час цивільних, адміністративних, господарських, кримінальних справ.

Ви можете звернутися до нас на будь-якому етапі для отримання повноцінного судового супроводу у справах про:

Досудове врегулювання спорів та участь у проведені переговорів

Досудовий порядок врегулювання цивільних і господарських спорів - одна з форм захисту прав, яка полягає у вирішенні спірних питань за зобов'язаннями Сторін до звернення однієї із Сторін до суду. Судове вирішення спорів завжди досить важке, дороге з точки зору фінансових витрат, тривале і складається з безлічі складних процесуальних процедур, тому в багатьох випадках досудове врегулювання спору є ефективною можливістю в короткі терміни вирішити суперечку, а в разі господарських спорів, зберегти взаємовигідні партнерські відносини для подальшої співпраці. Крім цього, досудовий порядок врегулювання спорів у ряді випадків обов'язковий, якщо він передбачений законом або договором між Сторонами спору.

Кваліфіковані юристи ПП «Укцентрконсалтинг» допоможуть вирішити спірні питання поза залою суду, що дозволить Вам зберегти кошти та час.

Корпоративні спори

Останні 30 років у зв’язку з розвитком бізнесу та нормативним врегулюванням діяльності товариств у формі акціонерного товариства, ТОВ, ТзОВ, тощо, набуває все більшої актуальності так зване корпоративне право. Воно виникло спочатку, виключно, як право власності на частку (пай), акції у статутному капіталі юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку від діяльності юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.

На жаль, більша частина власників таких прав віднеслась до них недбало, що і призвело до виникнення перших корпоративних конфліктів, а інколи і війн. Остаточне визначення ознак та принципів корпоративного права знайшло своє відображення в декількох документах – в першу чергу в Господарському кодексі України 2003 року, Цивільному кодексі України 2004 року, Законі України «Про господарські товариства» 1991 року, Законі України «Про акціонерні товариства» 2008 року, а вже надалі було розтлумачено безліччю підзаконних нормативних актів та роз’ясненнями судів.

Оцінка власності

Волков Костянтин Едуардович на протязі останніх десяти років займається інформаційно-консультаційною діяльністю у питаннях пов’язаних з майном та майновими правами, а також проводить незалежну оцінку вартості майна та майнових прав.

Волков Костянтин Едуардович має багатий практичний досвід роботи в багатьох галузях господарської діяльності, що дає можливість працювати консультантом з питань пов’язаних з роботою промисловості, будівництва, економіки, веденням бухгалтерського обліку та оціночною діяльністю. До своєї роботи Волков К. Е. залучає фахівців з питань банківської та біржової діяльності, менеджмента та маркетинга, проводить аналітичні дослідження окремих галузей народного господарства.

Повний юридичний супровід діяльності підприємства всіх форм власності (послуги аутсорсингу)

Аутсорсинг – це передача непрофільних для основного бізнесу процесів для обслуговування в іншу компанію, для якої ці процеси є основною діяльністю

На сучасному етапі розвитку нашої держави планування та ведення бізнесу вимагає від власників і директорів підприємств оперативних, вивірених та законних рішень. Як відомо навіть незначні, на перший погляд, помилки та прорахунки в прийнятих рішеннях можуть негативно вплинути на економічне становище підприємства, відстрочити, а в комплексі – і зовсім поставити бізнес і досягнення поставлених перед підприємством цілей в глухий кут.

Реєстрація права власності на землю

Складна політична ситуація в країні впливає на постійні зміни в законодавстві , щодо порядку державної реєстрації права власності громадян та юридичних осіб на рухоме та нерухоме майно (в тому числі земельні ділянки).   При цьому, змінюються не тільки органи, до компетенції яких віднесені відповідні реєстраційні дії, але й змінюється алгоритм дій, перелік необхідних документів, форма та назва правовстановлюючих документів.

Все це завдає значних труднощів для пересічних громадян, які не пристосовані до нової «системи», постійних змін, необхідності відстоювати чергу, розуміти суть документів, правильність оформлення заяви, тощо.

Крім того, будь-які реєстраційні зміни, чи навіть отримання витягу про державну реєстрацію права власності, займають багато часу та сил.

У вирішенні вказаних вище проблем, зможуть допомогти кваліфіковані працівники нашої компанії, які являються фахівцями в галузі права, мають відповідний досвід роботи, та знають, як отримати необхідний правовстановлюючий документ без зайвих матеріальних витрат для клієнта, та в найкоротший термін.

 

Реєстрація підприємства

Реєстрація підприємства це необхідний крок на шляху до створення свого бізнесу. При цьому є дуже важливим питання вибору як організаційно правової форми так і вірно складених установчих документів.

Реєстрація підприємства – це дія направлена на створення нового суб'єкта підприємницької діяльності який з моменту державної реєстрації наділяється цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю, що дає право на зайняття підприємницької діяльності (надання послуг, виготовлення продукції тощо).

Реєстрація приватного підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю тощо, передбачає розробку статутів, оформлення установчих документів. Всі ці послуги ми пропонуємо поряд із представництвом в органі державної реєстрації.

Составление договоров

 

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно діючого законодавства, укладання договорів у письмовій формі є обов'язковою умовою для юридичних осіб. Складання договорів згідно вимог законодавства, правильність і точність висловлювань мінімізує ризик втрат у бізнесі й сприяє розумінню сторонами всіх своїх прав та зобов'язань.

Сама процедура складання договору доволі складний процес. Договір повинен включати в себе всі істотні умови, які встановлені законом для певного виду договору. В іншому випадку договір може бути визнаний недійсним, і як наслідок, його виконання не тягне за собою жодних юридичних наслідків і угода визнається недійсною з моменту її укладення.

Завжди пам'ятайте, що при несприятливому збігу обставин ви можете бути втягнуті в судовий розгляд, і лише майстерно складений договір зможе бути гарантом Вашого виграшу в суді.

 

Участь у справах про банкрутство

Банкрутство - визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури

Якщо Ви кредитор і Вам необхідно професійно провести процедуру банкрутства боржника, ми можемо забезпечити якісну підтримку процедури. Наші фахівці підготують всі необхідні документи (заяви, клопотання, обов'язкові додатки) для порушення справи про банкрутство боржника, захистять Ваші інтереси в судовому засіданні. Досвід наших фахівців, набутий на практиці у справах про банкрутство, вирішить завдання будь-якого ступеня складності.

Юридичні консультації у будь яких галузях права

На перший погляд, юридична консультація – це лише незначна робота, яка не потребує великих зусиль, часу та нових знань, які здавалося б набуті юристами ще під час навчання. Однак, на практиці, грамотна та кваліфікована юридична консультація, яка надана своєчасно, всебічно та з індивідуальним підходом, може вирішити все і більше. Це стосується не тільки питань сімейних, спадкових, трудових, тощо, а повного спектру відносин, що охоплює право. Частіше за все, люди не звертаються за юридичною допомогою у формі консультації під час укладення цивільно - правового договору, оренди житла, придбання нерухомого майна, реєстрації підприємства, отримання кредиту тощо, що зумовлює в подальшому безліч проблем, вирішення яких потребує більше часу, зусиль та грошей.

Тому, наближаючись до європейського рівня громадянського суспільства, що має високий рівень правової культури, допомога юриста у вирішенні побутових питань повинна стати явищем цілком стабільним, та є необхідною передумовою уникнення конфліктних ситуацій та судових спорів.