Досудовий порядок врегулювання цивільних і господарських спорів - одна з форм захисту прав, яка полягає у вирішенні спірних питань за зобов'язаннями Сторін до звернення однієї із Сторін до суду. Судове вирішення спорів завжди досить важке, дороге з точки зору фінансових витрат, тривале і складається з безлічі складних процесуальних процедур, тому в багатьох випадках досудове врегулювання спору є ефективною можливістю в короткі терміни вирішити суперечку, а в разі господарських спорів, зберегти взаємовигідні партнерські відносини для подальшої співпраці. Крім цього, досудовий порядок врегулювання спорів у ряді випадків обов'язковий, якщо він передбачений законом або договором між Сторонами спору.

Кваліфіковані юристи ПП «Укцентрконсалтинг» допоможуть вирішити спірні питання поза залою суду, що дозволить Вам зберегти кошти та час.

Досудове врегулювання спору включає в себе:

  • вивчення матеріалів та обставин спору, правова оцінка ситуації, що склалася;

  • перспективи вирішення спору в позасудовому порядку;

  • розробка стратегії досудового врегулювання спору;

  • підготовка мотивованих претензій тощо.

Якщо існує хоча б мінімальна можливість вирішити питання без звернення до суду, то наша задача – отримати із цієї мінімальної можливості максимальну вигоду для клієнта.