Корпоративні спори

Останні 30 років у зв’язку з розвитком бізнесу та нормативним врегулюванням діяльності товариств у формі акціонерного товариства, ТОВ, ТзОВ, тощо, набуває все більшої актуальності так зване корпоративне право. Воно виникло спочатку, виключно, як право власності на частку (пай), акції у статутному капіталі юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку від діяльності юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.

На жаль, більша частина власників таких прав віднеслась до них недбало, що і призвело до виникнення перших корпоративних конфліктів, а інколи і війн. Остаточне визначення ознак та принципів корпоративного права знайшло своє відображення в декількох документах – в першу чергу в Господарському кодексі України 2003 року, Цивільному кодексі України 2004 року, Законі України «Про господарські товариства» 1991 року, Законі України «Про акціонерні товариства» 2008 року, а вже надалі було розтлумачено безліччю підзаконних нормативних актів та роз’ясненнями судів.

Сьогодні визначення корпоративних прав значно розширено.

Отже, в розумінні Господарського кодексу України, корпоративні права - це не лише право власності на частку, а і правомочність особи, що має цю частку в статутному капіталі. Таке визначення співпадає з тлумаченням їх і в Законі «Про акціонерні товариства», в якому йдеться про корпоративні права, як сукупність майнових та немайнових прав акціонера-власника акцій товариства.

Таким чином, бажаючи сворити власне підприємство у будь-якій організаційно – правовій формі, її засновники повинні чітко та передбачливо визначити свою частку корпоративних прав в ньому, а також обсяг прав та обов»язків, які засновник буде мати після реєстрації юридичної особи. На нашу думку, це потрібно робити ще на початковій стадії утворення юридичної особи та підготовки статуту підприємства, що зменшить відповідні ризики в майбутньому.

Якщо корпоративний спір все ж таки виник, радимо обов»язково звернутися до фахівців. Несвоєчасне вирішення корпоративних проблем стане підґрунтям для виникнення конфлікту інтересів та спору в майбутньому, а також може завдати учаснику корпоративних правовідносин майнових збитків.

Вирішенням таких проблем ми займаємось вже майже 30 років!

Тому, пропонуємо не зволікати та серйозно сприймати будь-які непорозуміння, що виникають в управлінні та діяльності підприємства, а також своєчасно отримувати кваліфіковану юридичну допомогу.