Оцінка власності

Волков Костянтин Едуардович на протязі останніх десяти років займається інформаційно-консультаційною діяльністю у питаннях пов’язаних з майном та майновими правами, а також проводить незалежну оцінку вартості майна та майнових прав.

Волков Костянтин Едуардович має багатий практичний досвід роботи в багатьох галузях господарської діяльності, що дає можливість працювати консультантом з питань пов’язаних з роботою промисловості, будівництва, економіки, веденням бухгалтерського обліку та оціночною діяльністю. До своєї роботи Волков К. Е. залучає фахівців з питань банківської та біржової діяльності, менеджмента та маркетинга, проводить аналітичні дослідження окремих галузей народного господарства.

 

Послугами суб’єкта оціночної діяльності фізичної особи- підприємця Волкова К.Е. з питань незалежної оцінки майна та майнових прав скористалися підприємства та організації м. Полтава, Полтавської області, м. Київ, Київської області, м. Херсон, м. Маріуполь, м. Ільїчівськ, Харківської області, м. Харків, Чернівецької області, Криворіжського району Дніпропетровської області, АР Крим.

Високим рівнем виконаних робіт, Волков К.Е. привернув увагу до своєї діяльності корпоративних клієнтів, серед яких є промислові підприємства, спільні підприємства, провідні банки, податкові інспекції, мерії районних центрів області та управління комунальним майном Полтавського міськвиконкома, Фонд державного майна України.

Оцінювач, що безпосередньо буде залучений до виконання оцінки майна та майнових прав має 15-річний досвід роботи інженера технічного нагляду в будівництві та 15 річний досвід роботи Оцінювачем.

За період своєї діяльності Волков К.Е. рекламацій не мав. 

 

Мета проведення оцінки:

Мета проведення оцінки залежить від тих причин, що спонукали її проведення і цілей нею переслідуваних:

 • розуміння ринкової вартості власності;
 • прийняття відповідних рішень при куплі-продажу та оренді власності;
 • отримання кредиту у фінансових установах;
 • прийняття відповідних рішень у судовому засіданні;
 • страхування власності та отримання відповідних справедливих страхових виплат;
 • аргументація вартості для прийняття відповідних рішень потенційним інвестором;
 • складання фінансової звітності;
 • переоцінка вартості власності;
 • інше.

При цьому один і той самий об'єкт на одну і туж дату володіє різною вартістю залежно від цілей його оцінки, і отже вартість визначається різними методами.

 

Об'єкти оцінки:

1.1 Земельні ділянки

1.2 Нерухоме майно:

 • об'єкти промислової нерухомості (як окремі, так і у складі майнових комплексів);
 • об'єкти житлової нерухомості (міський житловий фонд, індивідуальне заміське житло), в т.ч.: квартири, кімнати, житлові будівлі (котеджі, дачі) і споруди;
 • об'єкти комерційної нерухомості (офісні, торгові і складські приміщення, готелі);
 • соціальні об'єкти нерухомості, в т.ч. суспільне, культурне, лікувальне і спортивного призначення;
 • об'єкти незавершеного будівництва (від тих, що мають тільки фундамент до тих, що вимагають лише обробки);
 • інженерні комунікації, споруди і передавальні пристрої, в т.ч.:
 • під’їзні шляхи, мости, тунелі, естакади,
 • залізничні шляхи,
 • трубопроводи, газо- і нафтопроводи,
 • свердловини і інші заглиблені споруди різного типу,
 • кабельні лінії, лінії електропередач,
 • огородження,
 • ємності, резервуари, водонапірні башти
 • споруди оборонного призначення і т.і.
 • об’єкти сільськогосподарської нерухомості;
 • зелені насадження, впорядкування території;
 • невід’ємні поліпшення.

1.3 Обладнання

 • машини сільськогосподарські;
 • машини для будівництва;
 • машини для обробки харчових продуктів, напоїв і тютюну;
 • двигуни, генератори і трансформатори електричні;
 • обладнання медичне;
 • прилади і пристрої для вимірювань і перевірки, годинники і хронометри;
 • станки, прилади і інструменти, обладнання серійне і спеціальне;
 • універсальні і спеціалізовані технологічні лінії;
 • технологічні комплекси;
 • будівельна, дорожня техніка;
 • обчислювальна та оргтехніка;
 • інше.

1.4 Автомобілі та інші дорожні транспортні засоби

1.4.1 Автотранспортні засоби:

 • автомобілі (легкові та вантажні);
 • спеціальні (пожежні, санітарні, вантажопасажирські машини, автолавки, автокрани і т.і.);
 • автобуси;
 • трактори та сільськогосподарські машини і механізми;
 • електромобілі, електрокари, трамваї;
 • тролейбуси та інший безрейковий електротранспорт;
 • причіпи (полупричіпи, платформи, роспуски, трейлери і т.і.);
 • серійні, несерійні та спеціалізовані;
 • вітчизняного та імпортного виробництва.

1.4.2 Залізничний транспорт.

1.5 Нематеріальні активи

1.5.1 Інтелектуальна власність:

 • винаходи, корисні моделі;
 • промислові зразки;
 • програми ЕОМ, бази даних;
 • ноу-хау, патенти;
 • товарні знаки;
 • фірмові назви;
 • авторські права й т.п.

1.5.2. Майнові права:

 • право користування природними ресурсами;
 • право користування земельною ділянкою;
 • право користування будинком;
 • право на оренду приміщень і т.і.

1.5.3 Гудвіл (ділова репутація).

1.6 Продукція, товари, запаси

 • рухомі речі;
 • продукція;
 • промислова продукція;
 • сільськогосподарська продукція;
 • товари;
 • виробничі запаси;
 • посіви майбутнього урожаю;
 • тварини, зокрема на вирощуванні і відгодівлі;
 • інше.

1.7 Цілісні майнові комплекси

Оцінка цілісних майнових комплексів, - визначення вартості об'єктів, сукупність активів, яка дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їхні структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності.

1.8 Бізнес або ринкова вартість капіталу

Бізнес - певна господарська діяльність, яка провадиться або планується для провадження з використанням активів цілісного майнового комплексу.

Оцінка бізнесу необхідна при:

 • повному або частковому продажу підприємства;
 • реструктуризації бізнесу / підприємства;
 • переоцінки активів підприємства з метою бухгалтерського обліку;
 • розробці бізнес-планів;
 • емісії цінних паперів;
 • проведенні різного роду операцій з цінними паперами підприємства;
 • проведенні страхових операцій;
 • отриманні кредиту;
 • визначенні бази оподаткування;
 • визначенні кредитоспроможності підприємства;
 • визначенні орендної плати при оренді бізнесу;
 • відповідних судових рішеннях;
 • прийнятті управлінських рішень.