Составление договоров

 

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

Згідно діючого законодавства, укладання договорів у письмовій формі є обов'язковою умовою для юридичних осіб. Складання договорів згідно вимог законодавства, правильність і точність висловлювань мінімізує ризик втрат у бізнесі й сприяє розумінню сторонами всіх своїх прав та зобов'язань.

Сама процедура складання договору доволі складний процес. Договір повинен включати в себе всі істотні умови, які встановлені законом для певного виду договору. В іншому випадку договір може бути визнаний недійсним, і як наслідок, його виконання не тягне за собою жодних юридичних наслідків і угода визнається недійсною з моменту її укладення.

Завжди пам'ятайте, що при несприятливому збігу обставин ви можете бути втягнуті в судовий розгляд, і лише майстерно складений договір зможе бути гарантом Вашого виграшу в суді.